çətinləşmək

f. Daha da çətin olmaq; ağırlaşmaq. <Ələkbər:> İşlər günbəgün çətinləşir. Ə. H.. Səlimin vəziyyəti yamanca çətinləşdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • çətinləşdirmək — f. 1. Daha da çətin etmək; ağırlaşdırmaq. Bürkü tənəffüsü daha da çətinləşdirir. 2. Daha da ağırlaşdırmaq, mürəkkəbləşdirmək, çətin etmək. İşi çətinləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətinləşdirilmə — «Çətinləşdirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətinləşdirmə — «Çətinləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətinləşmə — «Çətinləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətinləşmə — «Mətinləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətinləşdirilmək — məch. Daha da çətin edilmək, ağırlaşdırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətinləşdirmək — f. Daha mətin etmək, dayanıqlılığını, mətanətini artırmaq, daha dözümlü etmək, möhkəmləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətinləşmək — f. Daha da mətin olmaq, möhkəmləşmək, səbatlı, dözümlü olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşdırmaq — f. 1. Daha ağır etmək, vəznini, çəkisini artırmaq. Yükü ağırlaşdırmaq. 2. Yavaşıtmaq, sürətini azaltmaq, ləngitmək. İşin gedişini ağırlaşdırmaq. Sürəti ağırlaşdırmaq. 3. məc. Daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq, mürəkkəbləşdirmək. İşi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güləbətinli — sif. Güləbətini olan; güləbətinlə işlənmiş, güləbətinlə bəzədilmiş. Güləbətinli araqçın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.